Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1 Provozovatel

Prodávající: Ing. Martina Zeisel

Sídlo: Mohelno 556, Mohelno, 675 75

IČ: 14025710

E-mail: svatbovice@svatbovice.cz

Telefon: 732 555 006

web: svatbovice.cz

není plátce DPH

2. Podmínky vypůjčení

2.1 Zákazník odesláním objednávky dává souhlas s podmínkami půjčovny, platbou a podmínkami dodání 

2.2 Půjčovna si může kdykoliv ověřit či upřesnit objednávku a to buď telefonicky nebo emailem 

2.3 Zákazník si před odesláním objednávky překontroluje dostupnost zboží v přiložené excelové tabulce

2.4 Půjčovné je sjednáno vždy na dobu 5 dní není-li domluveno jinak a to v termínu čtvrtek-pondělí

2.5 Platba za vypůjčené zboží je pouze v hotovosti a je splatná první den vypůjčení

2.6 K ceně pronájmu je započítána také vratná kauce, pro případ poškození či ztráty zboží.

Při objednávkách do 1500 Kč činní vratná kauce 1000 Kč 

Při objednávkách do 2000 Kč činní vratná kauce 1500 Kč

Při objednávkách na 2000 činní vratná kauce 2000 Kč

2.7 Pokud nebude zboží vráceno či bude nenávratně poškozeno vratná kauce propadá ve prospěch půjčovny 

2.8 Vratná kauce bude ihned po překontrolování zboží vrácena zákazníkovi 

2.9 Půjčovna nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv újmy na zdraví a majetku, způsobené manipulací vypůjčeného zboží a dekorací

2.10 V ceně pronájmu textilu je zahrnuto také čištění 

3. Zacházení s vypůjčeným zbožím

3.1 Zákazník souhlasí, že bude vypůjčené zboží používat pouze k účelů, ke kterému jsou určena. 

3.2 Půjčovna zakazuje provádět jakékoliv úpravy na zapůjčeném zboží

3.3 Většina dekorací je ze skla či keramiky, proto s daným zbožím bude zákazník manipulovat tak aby nedošlo k poškození

3.4  S textilním zbožím bude zákazník zacházet tak aby nedošlo k roztrhnutí, propálení, polití.

3.5 Jakékoliv zničení či ztrátu vypůjčeného zboží je zákazník povinnen nahlásit 

3.6 Zboží bude vráceno ve stejných přepravních obalech jako bylo vypůjčeno

3.7 Zákazník je povinen si zboží překontrolovat a případně jej může reklamovat ihned na provozovně, na pozdější reklamace nebude brán zřetel

4. Vyzvednutí a vrácení zboží, doprava

4.1 Vyzvednutí zboží a vrácení probíhá na adrese provozovny: Mohelno 556, Mohelno 675 75 

4.2 Termín vypůjčení: čtvrtek - pondělí, není-li domluveno jinak

4.3 Dopravu si zákazník zajišťuje sám

5. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka

5.1 Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a to nejpozději 14 dní před začátek vypůjčení, poté je povinnen si zboží vyzvednout

5.2 Půjčovna nestanovila výpovědní lhůtu

5.3 Výpověď musí být podaná písemně a zaslána na adresu provozovny nebo emailem

6. Odstoupení od smlouvy ze strany půjčovny

6.1 Půjčovna je oprávněna odstoupit od smlouvy pokud má podezření, že může během zapůjčení dojít k újmě na zboží

6.2 Půjčovna je oprávněna odstoupit od smlouvy pokud se zákazník nedostaví ve sjednaném termínu nebo pokud nesežene jinou pověřenou osobu

7. Ochrana osobních údajů

7.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

V Mohelně dne 4.1.2021